img0
SHIMANO

MONOBLOCO SELADO SHIMANO - 122.5MM

71119