img0
SHIMANO

PEDALEIRA DUPLA SHIMANO ALU SORA 3000 170MM PRETA

700166